Skip to content

…innhold kommer…

Tegnet apekatt med hammer, snekrer nettside

Forfattere

Både som forlag og som fagpersoner ønsker vi dialog med deg som er opptatt av kunstpedagogikk. Vi oppretter derfor nettverk med fagpersoner som utfyller hverandre og har ulike ståsteder, fra forskning til klasseromspraksis.

Magne Espeland

Magne Espeland

Signe Kalsnes

Signe Kalsnes

Eldar Skjørten

Eldar Skjørten

Back To Top