Skip to content

Ressurser for kunstpedagogisk utdanning

Universitet & høyskole • Grunnskole • Kulturskole

Nytt forlag !

Vi gir ut læremidler som kombinerer tekst, studieoppgaver, reflekterende podkast og annet innhold for kunstpedagogisk utdanning. Både forskning, teori og praksis integreres.

De første læremidlene lanseres i desember 2024 og flere er på vei.

Se også våre undervisningsopplegg for musikkfaget i grunnskolen.

Illustrasjon: Hodetelefoner plugget inn i en papirbok
illustrasjon: ungdommer spiller i band

Skapende musikkundervisning

Hvordan gjøre musikkundervisningen kreativ og skapende? Forfatterne gir et helhetlig, faglig overblikk og dykker samtidig ned i den konkrete hverdagen i musikkrommet.

Undervisningsopplegg tilhørende boka kan kjøpes i nettbutikken på Musikkpedagogikk.no.

Forfattere: Magne Espeland og Eldar Skjørten
Planlagt utgivelse: desember 2024

Flere planlagte utgivelser

Musikkfaget i spel

En innføring i musikkfagets utvikling i en utdanningspolitisk kontekst, som grunnlag for kritisk tenkning omkring musikkpedagogisk praksis.

Forfattere: Signe Kalsnes og Magne Espeland
Planlagt utgivelse: 2025

Musikklytting i praksis

Magne Espelands populære lyttemetodikk revideres og kommer i helt fornyet utgave.

Forfatter: Magne Espeland
Planlagt utgivelse: 2025

Læremidler – klare for bruk i undervisningen

Vi møter studentenes behov for faglighet, tilgjengelighet og variasjon.

Faglighet

Læremidler basert på forskning og teori, kombinert med erfaring fra prakis i utdannings- og opplæringsfeltet.

Tilgjengelighet

Våre redaktører fokuserer på tekster med god struktur og høy lesbarhet. For øvrig er universell utforming en selvfølge. Viktig for noen – bra for alle.

Variasjon

Tekster med varierende formater, refleksjon og veiledning. Vi bruker multimodalitet når det er mulig og forfattere inviteres til diskusjon i vår podkast.

Forfattere

Både som forlag og som fagpersoner ønsker vi dialog med deg som er opptatt av kunstpedagogikk. Vi oppretter derfor nettverk med fagpersoner som utfyller hverandre og har ulike ståsteder, fra forskning til klasseromspraksis.

Magne Espeland

Magne Espeland

Signe Kalsnes

Signe Kalsnes

Eldar Skjørten

Eldar Skjørten

Back To Top