Skip to content

Læremidler for kunstpedagogisk utdanning

Universitet & høyskole
Grunnskole

3 studenter studerer

Studentlitteratur

Tre elever spiller gitar

Undervisningsopplegg

Student lytter til podkast og noterer

Podkast

Våre utgivelser

Bok og iPad

Planlagt utgivelse: januar 2025

(innhold kommer)

(innhold kommer)

Læremidler – klare for bruk i undervisningen

Faglighet

Læremidler basert på forskning og teori, kombinert med erfaring fra prakis i skole- og utdanningsfeltet.

Tilgjengelighet

Universell utforming, med god struktur og lesbarhet. Viktig for noen – bra for alle.

Variasjon

Varierte formater for læring og refleksjon. Supplerende podkast med forfatterne som deltakere.

Back To Top